+420 222 352 820info-europe@comco.com

Zásady ochrany soukromí

Uvědomujeme si, že v rámci sociální odpovědnosti je nezbytné dodržovat zákony o ochraně osobních údajů a související předpisy a s jednotlivými informacemi o zákazníkovi, které zákazníka či osobu jemu blízkou mohou přímo identifikovat (jméno, adresa, telefonní číslo a emailové adresa) nakládat korektně. Proto společnost COMCO EUROPE a další společnosti v rámci skupiny přijaly zásady ochrany soukromí, které jsou popsány níže:

Získávání osobních údajů

Při získávání osobních údajů naše společnost přesně vymezí účely, pro které budou údaje využívány. Osobní údaje získáváme pouze v nejnutnějším rozsahu, v souladu se zákonem a dobrými mravy.

Zacházení s osobními údaji

1) Využívání osobních údajů pouze pro účely, za kterými byly získány

Bez výslovného souhlasu subjektu údajů naše společnost nebude využívat získané osobní údaje k jiným účelům, než pro jaké byly získány.

Naše společnost využívá získané osobní údaje pro následující účely:

1. Představení obchodních informací o produktech a službách, které společnost nabízí.

2. Získávání zpětné vazby v průzkumech zákaznické spokojenosti, za účelem zlepšování produktů nebo plánování podpory.

3. K zajištění rychlého zpracování zákaznických dotazů a požadavků a poskytování služeb zákazníkům.

4. Z dalších důvodů přesně specifikovaných v okamžiku získání osobních údajů.

5. K zajištění plnění právních povinností vůči státním institucím v souladu se zákony a předpisy.


2) Poskytování osobních údajů třetím osobám

Naše společnost neposkytuje získané osobní údaje třetím stranám bez výslovného souhlasu subjektu údajů, vyjma případů uvedených v bodě 5 předcházejícího odstavce.

Naše společnost však může poskytnout pověřeným dodavatelům osobní údaje v nutném rozsahu k dosažení účelu, pro který byly poskytnuty.

I v takovýchto případech však naše společnost od pověřených dodavatelů vyžaduje dodržování důvěrnosti osobních údajů podle našich zásad ochrany soukromí.


3) Korektní způsob nakládání s osobními údaji

Naše společnost přijala opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datům, jejich ztrátě, zničení, padělání a úniku.

Zaměstnanci naší společnosti jsou pravidelně školeni a vzděláváni v oblasti zacházení s osobními údaji.


4) Cookies

Pro zajištění správné funkčnosti používáme na našich internetových stránkách soubory cookies. Jedná se o nezbytné soubory cookies pro správné zobrazování a procházení internetových stránek.


Dotazy

Kdykoliv nás můžete požádat o zpřístupnění Vašich osobních údajů, které naše společnost eviduje v souladu se stanovenými pravidly.

V případě požadavků o zpřístupnění osobních údajů se, prosím, obracejte na kontakt uvedený níže.

Na uvedeném kontaktu budete informováni o konkrétním postupu zpřístupnění osobních údajů.

Na uvedený kontakt se také můžete obracet v případě žádostí a požadavků o opravu údajů, omezení jejich používání nebo na jejich výmaz.

Ve všech případech týkajících se ochrany soukromí bude naše společnost odpovídajícím způsobem reagovat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

V případě dotazů týkajících se zacházení s osobními údaji se na nás obraťte na kontaktech uvedených níže.

COMCO EUROPE s.r.o.
Sedmidomky 457/4
101 00 Praha 10
Česká republika
TEL +420 222 352 820
E-mail: info-europe@comco.com

Sledování zákonů a předpisů a zlepšování způsobu zacházení s osobními údaji

Naše společnost bude sledovat zákony, předpisy, oznámení a další pravidla související s ochranou osobních údajů a pokračovat ve zlepšování, aby s osobními úadji bylo zacházeno korektně.

Takové úpravy budou začleňována do Zásad ochrany soukromí.

Tyto stránky využívají soubory cookies. Používáním tohoto webu s jejich využíváním souhlasíte. Zásady ochrany soukromí.